I kwalifikacje


Certyfikat kompetencji wykładowcy w zakresie bhp, ergonomii, prawa pracy


Certyfikat Menadżera SZBHP


Certyfikat Audytora wewnętrznego SZBHP wg norm ISRS, OHSAS 18001: 2007, PN-N 18001: 2004, SCC

     


Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Dokumentowanie SZBHP"


Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego


Dyplom za zaangażowanie w działalność OSPSBHP Oddziału Warszawskiego

     


Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej


Dyplom ukończenia szkolenia "Praktyczne metody tworzenia Planu BIOZ"