I ocena ryzyka zawodowego

Jednym z obowiązków pracodawcy, wynikającym z art. 226 Kodeksu pracy jest ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko oraz informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem.

Oferujemy Państwu pomoc w dokonaniu oceny i udokumentowaniu ryzyka zawodowego. Gwarantujemy rzetelne sporządzenie wymaganej przepisami dokumentacji oraz krótkie terminy realizacji.

Powierzając nam dokonanie oceny ryzyka zawodowego Państwa rola będzie polegała wyłącznie na udostępnieniu wymaganych źródeł informacji oraz zaakceptowaniu poziomu ryzyka i zatwierdzeniu sporządzonej dokumentacji.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 512 097 385 lub adresem biuro@bhpniwa.pl