I postępowanie powypadkowe

W razie zaistnienia wypadku przy pracy, art. 234 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.

Oferujemy Państwu udział w dochodzeniu powypadkowym i rzetelne sporządzenie wymaganej dokumentacji.

Po otrzymaniu wiadomości o zdarzeniu wypadkowym, przystąpimy niezwłocznie w ramach udziału w zespole powypadkowym do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 512 097 385 lub adresem biuro@bhpniwa.pl