I szkolenia bhp

Zgodnie z przepisami art. 237 3 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

Art. 237 § 2 1  Kodeksu pracy stanowi iż, pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Pracodawców przeprowadzamy szkolenia wstępne ogólne oraz szkolenia okresowe:

    »    pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
    
»    pracowników administracyjno-biurowych,
   
»    pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
    
»    pracowników inżynieryjno – technicznych.

Naszymi wykładowcami są inżynierowie pożarnictwa, ratownicy medyczni oraz specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy posiadający kompetencje potwierdzone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy jak i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, których wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne gwarantują wysoką jakość prowadzonych szkoleń oraz przyjazną atmosferę.

Szkolenia przeprowadzamy w salach wykładowych firmy ASmet w Regułach k/ Warszawy przy Al. Jerozolimskich 280 lub na życzenie Klienta - w jego siedzibie. 

Szkolenia okresowe wszystkich grup pracowniczych oraz szkolenia doskonalące kończymy przeprowadzeniem egzaminu sprawdzającego w formie testu oraz wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 512 097 385 lub adresem biuro@bhpniwa.pl